Studieinformation

Läsåret 2023-2024

 • Höstlov 30 okt – 3 nov
 • Jullov 22 dec – 5 jan
 • Start vt-24 8 jan
 • Studiedag 6 febr
 • Sportlov 26 febr – 1 mar (planerad lovskola)
 • Påsklov 29 mars – 5 apr (planerad lovskola)
 • 1 maj Helgdag elever lediga
 • Kristi himmelfärdsdag 9 – 10 maj helgdag samt klämdag elever lediga
 • Nationaldagen 6 – 7 juni helgdag samt klämdag elever lediga
 • Student 5 juni (preliminärt datum)
 • Skolavslutning år 1 & 2 12 juni

Sjukanmälan

Varje dag som en elev är sjuk ska en sjukanmälan skall göras via Schoolsoft. Elev som blir sjuk under dagen anmäler detta med ett SMS till sin mentor innan eleven lämnar skolan. För övrig frånvaro lämnar du in en ledighetsansökan, se nedan.

Instruktionsvideo

Schoolsoft

Schoolsoft är vår lärportal. Via den kan elever, föräldrar, mentorer och skolledare hitta bland annat närvaro/frånvaro, uppgifter och bedömningar. De kan även hitta nyheter och personlig skolinformation genom Schoolsoft.

Vid problem Schoolsoftinloggningen kontakta skolans IT ansvarig Ulf Meijer Tel : 0760 4861610

Klagomål

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) är alla som driver en skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål mot utbildningen. 

Skolan ska informera föräldrar och elever om hur de ska gå tillväga om de har klagomål att framföra kring skolans verksamhet. För mer information se bif PDF dokument

Sök ledighet

En elev kan få/ansöka ledighet för:

 • Enskilda angelägenheter
 • Familjeresor under skoltid
 • Halkkörning/Uppkörning för körkort
 • Läkar-/Tandläkartid
 • Mönstring

Mentorn kan besluta om

Att söka ledighet

För planerad frånvaro ska en ledighetsansökan lämnas in senast två veckor innan ledigheten infaller för att ansökan ska hinna behandlas. Ledighetsansökan görs via Schoolsoft. 

På Schoolsofts startsida ner till vänster finns rubriken ”Närvaro” och under finns ”Ledighetsansökan”. I den sida som kommer upp gör ni en ”Ny ansökan” och fyller i alla de 5 fälten som finns där. Elevens mentor kommer därefter att behandla ansökan.

Prövningar

Elever som har – (betygsunderlag saknas) eller F i någon eller några kurser får göra prövningar på dessa kurser i mars, juni eller oktober/november.

Prövning för att höja betyg i en avslutad kurs kostar 500 kr och kan endast göras då eleven har gått ut gymnasiet. Elever som gått ut årskurs 3 kan göra en prövning på en hel kurs direkt efter att de har slutat i juni.

Myndig elev

Vid 18 års ålder blir eleverna myndiga. Då kan inte skolan kontakta vårdnadshavare för att informera om eleven och dess studiesituation, utan elevens samtycke.

Vårdnadshavaren kan efter att eleven blivit myndig, kontakta skolan för att få reda på frånvarons omfattning.