Studieinfo

Här är information för dig som går på skolan

LÄSÅRET 2022-2023

Hösttermin 17/8 – 22/12

Lovdagar
– Studiedag 26 oktober
– Höstlov v44, 31 oktober – 4 november  

Vårtermin 10/1 – 13/6

Lovdagar 
– Sportlov v9, 27 feb – 3 mar
– Påsklov v15, 7 – 14 april
– 1 maj
– Kristi Himmelsfärdsdag 19 maj
– Nationaldagen 5 -6 juni

Studentdagen fredagen 9 juni
Avslutningsdag för ettor och tvåor 13 juni

SCHOOLSOFT

Schoolsoft är vår lärportal. Via den kan elever, föräldrar, mentorer och skolledare hitta bland annat närvaro/frånvaro, uppgifter och bedömningar. De kan även hitta nyheter och personlig skolinformation genom Schoolsoft.

Klicka här för att komma till vårt Schoolsoft

SJUKANMÄLAN

Varja dag som en elev är sjuk ska en sjukanmälan skall göras via Schoolsoft. Elev som blir sjuk under dagen anmäler detta med ett SMS till sin mentor innan eleven lämnar skolan. För övrig frånvaro lämnar du in en ledighetsansökan, se nedan.

Vid problem Schoolsoftinloggningen kontakta skolans IT ansvarig Ulf Meijer Tel : 0760 4861610

Klicka här för att komma till Schoolsofts film på Youtube som visar hur du gör en frånvaroanmälan

DETTA KAN DU SÖKA LEDIGHET FÖR

En elev kan få/ansöka ledighet för:

  • Enskilda angelägenheter
  • Familjeresor under skoltid
  • Halkkörning/Uppkörning för körkort
  • Läkar-/Tandläkartid
  • Mönstring

Mentorn kan besluta om 9 ledighetsdagar för varje elev under gymnasietiden

ATT SÖKA LEDIGHET

För planerad frånvaro ska en ledighetsansökan lämnas in senast två veckor innan ledigheten infaller för att ansökan ska hinna behandlas. Ledighetsansökan görs via Schoolsoft. 

På Schoolsofts startsida ner till vänster finns rubriken ”Närvaro” och under finns ”Ledighetsansökan”. I den sida som kommer upp gör ni en ”Ny ansökan” och fyller i alla de 5 fälten som finns där. Elevens mentor kommer därefter att behandla ansökan.

RUTINER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) är alla som driver en skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål mot utbildningen. 

Skolan ska informera föräldrar och elever om hur de ska gå tillväga om de har klagomål att framföra kring skolans verksamhet. För mer information se bif PDF dokument

Klagomålshantering (pdf)

PRÖVNINGAR

Elever som har – (betygsunderlag saknas) eller F i någon eller några kurser får göra prövningar på dessa kurser i mars, juni eller oktober/november.

Prövning för att höja betyg i en avslutad kurs kostar 500 kr och kan endast göras då eleven har gått ut gymnasiet. Elever som gått ut årskurs 3 kan göra en prövning på en hel kurs direkt efter att de har slutat i juni.

Mer information och anmälan till prövningar

MYNDIG ELEV

Vid 18 års ålder blir eleverna myndiga. Då kan inte skolan kontakta vårdnadshavare för att informera om eleven och dess studiesituation, utan elevens samtycke.

Vårdnadshavaren kan efter att eleven blivit myndig, kontakta skolan för att få reda på frånvarons omfattning.