Naturvetenskapsprogrammet

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET MED NATURVE­TENSKAPLIG INRIKTNING

HÖGSKOLEFÖRBEREDD

Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och utvecklar dina kunskaper inom matematik och naturvetenskap.

Du får fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och biologi samt får lära dig hur dessa ämnen hänger ihop. De naturvetenskapliga kurserna varvar teori med undersökningar och experiment i vårt eget moderna och välutrustade labb.

RUSTAD FÖR FRAMTIDEN

När du väljer naturvetenskapsprogrammet på S:ta Ragnhildgymnasiet kommer du att bli väl förberedd för yrkesliv och högskola. Du blir behörig till i stort sett alla universitetsutbildningar. Exempel på framtida yrken är civilingenjör, kemist, läkare, jurist, lärare, psykolog och veterinär.

MATEMATIK

För att ge dig den bästa starten som naturvetare har vi extra många timmar matematik i årskurs 1. Vi möter dig som elev där du är just nu. 

Är du högpresterande, sporras du genom fördjupningsuppgifter och extra handledning. Riskerar du att inte nå målen, så får du riktad stödundervisning varje vecka.

SPECIALISERINGAR

Hos oss finns naturvetenskaplig specialisering som individuellt val. Du väljer då ett fördjupningsområde och inom det driver du ditt eget forskningsprojekt. Du kan även fördjupa dig i matematik genom att välja matematik 5, en kurs som ger dig meritpoäng.

 

SAMARBETEN

Genom våra samarbeten med Stockholms universitet och Karolinska Institutet har du möjlighet att delta i en forskarskola som under årskurs 3 leder fram till ditt gymnasiearbete. Vi samarbetar även med Science Park i Södertälje samt organiserar studiebesök hos företag och museer.

POÄNGPLAN FÖR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET