Naturvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedd

Naturvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och utvecklar dina kunskaper inom matematik och naturvetenskap.

Du får fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och biologi samt får lära dig hur dessa ämnen hänger ihop. De naturvetenskapliga kurserna varvar teori med undersökningar och experiment i vårt eget moderna och välutrustade labb.

Rustad för framtiden

När du väljer naturvetenskapsprogrammet på S:ta Ragnhildgymnasiet kommer du att bli väl förberedd för yrkesliv och högskola. Du blir behörig till i stort sett alla universitetsutbildningar. Exempel på framtida yrken är civilingenjör, kemist, läkare, jurist, lärare, psykolog och veterinär.

Matematik

För att ge dig den bästa starten som naturvetare har vi extra många timmar matematik i årskurs 1. Vi möter dig som elev där du är just nu. 

Är du högpresterande, sporras du genom fördjupningsuppgifter och extra handledning. Riskerar du att inte nå målen, så får du riktad stödundervisning varje vecka.

Specialiseringar

Hos oss finns naturvetenskaplig specialisering som individuellt val. Du väljer då ett fördjupningsområde och inom det driver du ditt eget forskningsprojekt. Du kan även fördjupa dig i matematik genom att välja matematik 5, en kurs som ger dig meritpoäng.

Samarbeten

Genom våra samarbeten med Stockholms universitet och Karolinska Institutet har du möjlighet att delta i en forskarskola som under årskurs 3 leder fram till ditt gymnasiearbete. Vi samarbetar även med Science Park i Södertälje samt organiserar studiebesök hos företag och museer.

Poängplan Naturvetenskap

Poängplan Ekonomiprogrammet Ekonomisk inriktning
på S:ta Ragnhildsgymnasiet 2024-25


Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Svenska 1/2/3 300
Engelska 5/6200
Historia 1b100
Samhällskunskap 1b100
Matematik 1c/2c/3c300
Religionskunskap 150
Idrott och hälsa 1100


Programgemensamma ämnen 450 p

Fysik 1a150
Kemi 1100
Biologi 1100
Moderna språk100


Inriktning Naturvetenskap 400 p

Fysik 2100
Kemi 2100
Biologi 2100
Matematik 4100


Programfördjupning 200 p

Moderna språk100
Politik och hållbar utveckling100


Individuellt val 200 p

Matematik 5(100 p)
Engelska 7 (100p)
Naturvetenskaplig specialisering(100 p)
Information och kommunikation(100 p)
Religionskunskap 2 och
Filosofi 1
(50 p + 50 p)


Gymnasiearbete 100 p

Totalt: 2 500 p