Om S:t Ragnhildgymnasiet

Trygghet – Trivsel – Arbetsro

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro eller TTA som det kallas på skolan.

Moderna språk

På  S:ta Ragnhildgymnasiet läser du 200 p moderna språk. Hos oss kan du antingen fortsätta med det moderna språk som du har läst på grundskolan eller att välja att börja med ett helt nytt modernt språk.

Alla känner alla

S:ta Ragnhildgymnasiet är den lilla skolan där vi jobbar för att alla ska känna alla och alla är välkomna och respekterade oavsett allt. När du börjar hos oss har vi många ”lära känna varandra” övningar så att du snabbt kan känna dig trygg och trivas så fort som möjligt.

Få utmaning och utvecklas

Hos oss blir du utmanad att lära dig mer och utvecklas. På detta sätt får just du den bästa chansen att samla på dig så mycket kunskaper som möjligt under dina tre gymnasieår.

Allt för att du ska vara väl förberedd inför fortsatta studier.

Likabehandling

Vi förebygger och motverkar vi varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om det inträffar ingriper vi omedelbart. Vårt likabehandlingsarbete genomsyras av vår värdegrund TTA (Trygghet, Trivsel, Arbetsro).

Prov i veckan

Vi jobbar för att du i störst möjliga mån ska ha max ett prov i veckan. De flesta proven ligger på vår schemalagda provtid.

Vi gör ett provschema för den kommande terminen så att du på bästa sätt kan planera dina studier.

Nå dina mål

Alla elever ska ges möjlighet att nå sina uppsatta betygsmål och att kunna gå ut med ett fullständigt gymnasiebetyg. Du kommer att få en mentor som följer dina studier och stöttar dig tillsammans med dina undervisande lärare så att du kommer att nå så långt som möjligt. 

Meritpoäng

Vi jobbar för att du ska ha möjlighet att få alla 2,5 meritpoäng och att du då höjer ditt betygssnitt när du söker till högskolan.

Du kan få meritpoäng om du fortsätter med högre kurser i moderna språk samt om du väljer engelska 7 eller matematik som individuellt val. Hur många meritpoäng du kan få när det gäller matematik beror på den högskoleutbildning som just du söker.

Stark föräldrakontakt

Vi jobbar med att föräldrarna ska vara involverade i elevens skolgång. Vi har en föräldraförening på skolan där dina föräldrar gärna får vara med.

Föräldraföreningen är med och gör din student till en fin och minnesvärd upplevelse och hjälper till och ordnar med olika arrangemang som grillkväll och skidresa mm.