Ekonomiprogrammet

Lediga platser

Vi har några platser kvar på ekonomiprogrammet.

Kontakta oss på ragnhild@ragnhild.com eller 08-554 231 00. Det går även bra att kontakta skolans rektor Peter på 073-5209472 helst via SMS.

Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som gör dig väl förberedd för vidare studier och ger dig en bred och djup kunskap om ekonomi.

Bli entreprenör på riktigt – UF företag

På S:ta Ragnhildgymnasiet får du möjligheten att utmana och utveckla diitt affärssinne genom att starta och diva ditt eget UF företag tillsammans med några av dina klasskamrater. 

Ung Företagsamhets hemsida

Marknadsföring och affärsjuridik

Hos oss läser du en extra kurs i marknadsföring och affärsjuridik vilket gör att du lär dig både ekonomins grunder och juridikens lagar. På vårt ekonomiprogram läser du även matematik 3b vilket ger dig behörighet till civilekonomiprogrammet.

Bli inspirerad

Du får träffa och bli inspirerad av elever som tidigare gått på skolan, du får gå på lärorika studiebesök och delta i vår återkommande karriärdag – allt för att bli en riktigt bra gymnasieekonom.

Poängplan Ekonomi

Poängplan Ekonomiprogrammet Ekonomisk inriktning
på S:ta Ragnhildsgymnasiet 2024-25


Gymnasiegemensamma ämnen 1350 p

Svenska 1/2/3 300
Engelska 5/6200
Historia 1b100
Samhällskunskap 1b/2200
Matematik 1b/2b/3b300
Religionskunskap 150
Idrott och hälsa 1100
Naturkunskap 1b 100


Programgemensamma ämnen 350 p

Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik100
Psykologi 150
Moderna språk100


Inriktning Ekonomi 200 p

Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100


Programfördjupning 300 p

Moderna språk100
Ledarskap & organisation100
Internationell ekonomi100


Individuellt val 200 p*

Engelska 7 (100p)
Företagsekonomisk specialisering(100 p)
Religionskunskap 2 och Filosofi 1(50 p + 50 p)
Politik och hållbar utveckling(100 p)
Information och kommunikation(100 p)


Gymnasiearbete 100 p

Totalt: 2 500 p

  • Ind val som erbjuds kan skilja sig från år till år