PRÖVNINGSANMÄLAN FÖR ATT HÖJA EN AVSLUTAD KURS

Sista anmälningsdag
  • FÖR HÖSTPRÖVNING 15 SEPTEMBER
  • FÖR JANUARIPRÖVNING 16 NOVEMBER
  • FÖR VÅRPRÖVNING 29 JANUARI
  • FÖR JUNIPRÖVNING 16 APRIL
  • UNDER VARJE PRÖVINGSPERIOD ÄR DET ENBART MÖJLIGT ATT GÖRA EN MATTEPRÖVNING
  • OM DU ANMÄLER DIG TILL SVENSKA ELLER ENGELSKA KAN DU INTE GÖRA NÅGON ANNAN PRÖVNING UNDER PRÖVNINGSPERIODEN.
  • FÖR JUNIPRÖVNINGEN ÄR DET BARA MÖJLIGT ATT GÖRA EN PRÖVNING.

1. Fyll i formuläret.
2. Betala 500 kr/prövning till Eva Sjöblom-Gubbins senast sista anmälningsdag för att kunna göra prövningen.
3. Prata med ämnesansvarig för att din anmälan ska vara fullständig.
4. Prövningsansvarig meddelar ditt resultat samt kommentarer via mejl.

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR PRÖVNING FÖR HÖJNING AV BETYG

Du måste kontakta ämnesansvarig innan anmälningstiden för prövningen går ut.