Naturvetenskapsprogrammet med naturve­tenskaplig inriktning

Ett brett program

På S:ta Ragnhildgymnasiet har vi Naturvetenskapsprogrammet med naturve­tenskaplig inriktning. Programmet är en en bred utbildning som är förbere­dande för vidare studier och ger behörighet till de nationella universiteten och högskolorna. Programmets karaktärsämnen är Biologi, Kemi, Fysik och Matematik.

Labba och ha kul

En fallenhet och ett intresse för matematik är givetvis bra eftersom det är en del av programmets dominerande ämnen. Under utbildningen får du träna på att analysera, värdera och ta ställning i olika frågor utifrån ett naturveten­skapligt perspektiv och du får göra många laborationer under kursernas gång.

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet

Poängplan för natur