VD/Rektor

Gunilla Ullbrand

Tel : 0706 063718

Biträdande rektor och SYV

Lars Dunér

Tel : 0760 486011

It - och Marknadsföringschef

Ulf Meijer

Tel : 0760 486161

Administrativ chef och Ekonomiansvarig

Eva Sjöblom-Gubbins

Tel : 46760486500

Vaktmästare

Nashat Sofya

Elevhälsan

Skolsyster

Leena Koskinen

Tel : 0760-48 62 89

Lärare

Gymnasielärare, svenska och svenska som andraspråk

Emelie Andersson

Gymnasielärare spanska

Susanna Helenius

Gymnasielärare, biologi och kemi

Helena Hellstrom

Gymnasielärare, spanska och tyska

Magnus Hellström

Lärare idrott och hälsa

Erik Johansson

Gymnasielärare, fysik och matematik

Magnus Johansson

Gymnasielärare, biologi och kemi

Maria Lundin

Gymnasielärare, ekonomi

Marianne Meijer

Gymnasielärare Engelska och samhällskunskap

Britta Müller

Gymnasielärare, matematik

Joel Norman

Gymnasielärare, franska och engelska

Eddie Skarp

Gymnasielärare, Svenska

Eva Vesterberg

Gymnasielärare samhällskunskap

Anna Wabréus

Gymnasielärare, historia och religion

Magnus Åström