VD/Rektor

Gunilla Ullbrand

Tel : 0706 063718

Biträdande rektor och SYV

Lars Dunér

Tel : 0760 486011

It - och Marknadsföringschef

Ulf Meijer

Tel : 0760 486161

Empty Team
Administrativ chef och Ekonomiansvarig

Eva Sjöblom

Tel : 46760486500

Vaktmästare

Nashat Sofya

Elevhälsan

Skolkurator

Rose Diekstra

Tel : 0760-48 62 89

Lärare

Gymnasielärare, ekonomiska ämnen

Fredrik Boström

Gymnasielärare spanska och engelska

Susanna Helenius

Gymnasielärare, svenska och svenska som andraspråk

Helena Hellmark

Gymnasielärare, biologi och kemi

Helena Hellstrom

Gymnasielärare, spanska och tyska

Magnus Hellström

Lärare idrott och hälsa

Erik Johansson

Gymnasielärare, fysik och matematik

Magnus Johansson

Gymnasielärare fysik och matematik

Cecilia Liepe

Gymnasielärare, biologi och kemi

Maria Lundin

Gymnasielärare Engelska

Britta Müller

Gymnasielärare matematik och fysik

Joel Norman

Gymnasielärare, franska och engelska

Eddie Skarp

Gymnasielärare, mattematik

Johan Steensland

Gymnasielärare, Svenska

Eva Vesterberg

Gymnasielärare samhällskunskap

Anna Wabréus

Gymnasielärare, ekonomiska ämnen

Tina Zilling

Gymnasielärare, historia och religion

Magnus Åström

Föräldraledig

Gymnasielärare, svenska och svenska som andraspråk

Emelie Andersson