Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning

Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du lär dig även mer om hur människor tänker, känner och handlar. Den ekonomiska inriktningen på Ekonomiprogrammet ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt organisation och ledarskap. Hos oss läser du två juridikkurser. Du har även möjlighet att läsa matematik 4 som individuellt val, vilket ger dig den bästa förberedelsen för dina framtida universitetsstudier och möjlighet till meritpoäng.

Programmet är för dig som har ambitioner, har driv och vill möte nya utmaningar.
När du väljer Ekonomiprogrammet kommer du att vara väl förberedd för yrkesliv och högskolan. Du lär dig att analysera, dra slutsatser och tänka kritiskt. Du lär dig dessutom att resonera ur olika perspektiv och argumentera för din sak vilket du kommer att ha nytta av i dina studier och i arbetslivet.

När du går på Ekonomiprogrammet blir du behörig för de flesta utbildningar. Exempel på framtida yrken är ekonom, jurist, revisor, marknadsförare, administratör, entreprenör, controller, inköpare, mäklare, banktjänsteman.

Diplomerad gymnasieekonom

När du går Ekonomiprogrammet på S:ta Ragnhildgymnasiet har du möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom (DGE). Du får en allmänbildning inom ekonomi samtidigt som du utvecklar kompetenser under utbildningen som ger dig flera specifika kunskaper inom praktiskt ekonomiarbete. På S:ta Ragnhild blir du riktigt duktig på datoranvändning. Du får träffa och bli inspirerad av gamla elever, gå på lärorika studiebesök och delta i vår återkommande karriärdag – allt för att bli en riktigt bra diplomerad gymnasieekonom.

Diplomerad gymnasieekonoms hemsida

Bli entreprenör på riktigt

Läser du Ekonomiprogrammet på S:ta Ragnhildgymnasiet får du tillsammans med några klasskompisar möjlighet att driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Ni kommer att slå era kreativa och kloka huvuden ihop för att komma fram till en fantastisk affärsidé. Ni samarbetar när ni startar och driver företaget en tid och avslutar med att avveckla ert företag. Du kommer att lära dig att skriva en affärsplan, marknadsföra ert företag och kan ställa ut på UF-mässan. Att driva ett UF-företag är en spännande möjlighet att utveckla dig själv när det gäller att t.ex. ta initiativ och ansvar, hantera konflikter, visa handlingskraft och kreativitet samt lösa problem. Dessa förmågor är ovärderliga vare sig du i framtiden studerar, är entreprenör eller anställd.

Ung Företagsamhets hemsida

Poängplan för Ekonomiprogrammet

Poängplan för ekonomiprogrammet