Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning

Ger kunskaper inom företagsekonomiska områden

På S:ta Ragnhildgymnasiet har vi Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har eleverna  kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.

Diplomerad gymnasieekonom

Genom att gå ekonomiprogrammet på S:ta Ragnhildgymnasiet har du möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Du får lära dig om ekonomi från olika synvinklar och perspektiv. Du får en allmänbildning i ekonomi samtidigt som de kompetenser du utvecklar under utbildningen ger dig flera specifika kunskaper inom praktiskt ekonomiarbete.

Diplomerad gymnasieekonoms hemsida

Starta och driva ett företag/UF

På ekonomiprogrammet får du tillsammans med några av dina klasskamrater möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag på riktigt. Du kommer att få skriva affärsplan, ställ ut på Älvsjömässan och tävla mot andra UF företag. Vi gör det inom ramen för Ung Företagsamhet.  Vi vet att ni lär sig väldigt mycket.

Ung Företagsamhets hemsida

Poängplan för Ekonomiprogrammet

Poängplan för ekonomiprogrammet