Gymnasiet vid Östertälje station

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Det är lätt att ta sig till skolan med både pendeltåg och buss. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag 250 elever.
På skolan finns det två program, Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet.
S:ta Ragnhildgymnasiet ägs av en icke-vinstdrivande stiftelse.

”Utmana dig själv och världen”

”Skolan i Södertälje för dig som vill utmana dig själv och världen” är skolans vision. Vi vill erbjuda en attraktiv utbildning med hög kvalitet.

Som elev på S:ta Ragnhildgymnasiet kan du utmana dig själva i dina studier och även växa socialt när du samarbetar med dina klasskompisar eller umgås med de andra eleverna. Du kan utmana dig själv när du reser med oss, startar ett UF-företag eller kommer på kreativa idéer för ditt gymnasiearbete. Vill du utveckla dina organisatoriska talanger så kan du tex engagera dig i vårt TTA-/Elevråd.

En variant av LIU på S:ta Ragnhildgymnasiet

Från och med läsåret 2020/2021 kan du läsa Naturvenskapsprogrammet eller Ekonomiprogrammet och ägna dig åt basket i SBBK. Samarbetet med SBBK gör det möjligt för dig att studera på våra program samt fortsätta att ägna dig åt din idrott.

Läs mer här

Internationell profil

Skolan har en internationell profil som förbereder dig för att arbeta och verka i en internationell värld. Skolan satsar extra på språk och ger dig möjligheter att delta i resor. Vi har resor med inriktning på bl.a. språk, naturvetenskap, kultur och historia. När du börjar på S:ta Ragnhild i årskurs 1 reser vi tillsammans för att lära känna varandra och ge dig den bästa starten på din gymnasietid.

Läs mer om vår Internationella inriktning

Trygghet – Trivsel – Arbetsro

Vi är måna om att skapa trygghet, trivsel och arbetsro så att du får de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas med dina studier. Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och betoningen på kvalitet utgör grunden för skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar målmedvetet för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och gemenskap, vilket i sin tur skapar en god arbetsro. När du känner dig trygg, trivs och har arbetsro kan du fokusera på att uppnå dina mål med stöd av dina lärare.

Väl förberedd för fortsatta studier

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola. Vi jobbar målmedvetet för att du under din gymnasietid ska få de bästa förutsättningarna för att klara dina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt. Dina lärare hjälper dig såklart när du har kört fast, men det finns även schemalagt stöd i ett flertal ämnen om du skulle behöva extra hjälp. Vill du bli utmanad så kan du få fördjupningsuppgifter och extra handledning.

TTA-/Elevråd

TTA-/Elevrådet gör det roligare och skapar en bättre skola för eleverna. De ordnar olika arrangemang under skolåret, som t.ex. pepparkakshusbygge och semmelätartävling. De är med vid friluftsdagar och ordnar den legendariska ”StarDagen” då alla umgås över klass- och årskursgränser.

TTA-/Elevrådet är också med och påverkar vardagen för dig och är delaktiga i beslut som rör skolmiljön, undervisning och hela skolans verksamhet. De bidrar mycket till den goda sammanhållningen som finns på skolan och att alla ska känna sig trygga.