Öppet Hus den 18 januari 2020

S:ta Ragnhildgymnasiet har Öppet Hus lördagen den 18 januari kl 10.00 – 13.00.
Vi kommer att ha lektioner som ni kan besöka. Ekonomieleverna i åk 3 kommer att visa upp sina UF-företag. Ni kan se skolans lokaler, bli guidade runt i skolan och har möjlighet att ställa frågor till både elever och personal.

Välkomna!

Gymnasiet vid Östertälje station

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag 250 elever. På skolan finns två program, NA och Ek. Till läsåret 2019-2020 erbjuder vi Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning.

”Utmana dig själv och världen”

”Skolan i Södertälje för dig som vill utmana dig själv och världen” är skolans vision. Vi vill vara ett av Stockholmsregionens mest attraktiva kunskapscentrum för naturvetenskap och ekonomi.

Internationell profil

Skolan har en internationell profil som förbereder våra elever för att arbeta och verka i en internationell värld. Skolan satsar extra på språk och ger möjligheten för elever att få delta i skolans utbyten och resor. Vi har ett varierat utbud av resor med inriktning på bl a språk, naturvetenskap, kultur och historia. I årskurs 1 erbjuds alla en resa till England, vars syfte är att ge eleverna nya kunskaper och främja gemenskapen på skolan.

Läs mer om vår Internationella inriktning

Trygghet – Trivsel – Arbetsro

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar målmedvetet för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och god gemenskap, vilket i sin tur skapar den arbetsro eleverna behöver för att lyckas bra med sina studier. Lärare och elever samarbetar för att eleverna ska nå sina uppsatta mål.

Stor andel av eleverna är behöriga till högskolan

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola. Vi jobbar målmedvetet för att eleverna under sin gymnasietid ska få de bästa förutsättningarna för att klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt.

Stark elevkår

Skolan har en stark och aktiv elevkår med flera utskott. De ordnar regelbundna aktiviteter för skolans elever, bla vinterfriluftsdag, fotbollsturnering och mycket annat.

Läs mer om Hardkår elevkår