Öppet Hus

Välkommen till S:ta Ragnhildgymnasiets Covid-19 anpassade Öppet Hus

Onsdag den 25 november  Pass 1: kl 17.30-18.30     Pass 2: Kl. 18.30-19.30

Torsdag den 26 november Pass 1: kl 17.30-18.30     Pass 2: Kl. 18.30-19.30

Lördag den 28 november   Pass 1: kl 10.00-11.00     Pass 2: Kl. 11.00-12.00

Vi tar max emot 50 personer samtidigt i våra lokaler.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till ragnhild@ragnhild.com.

Lördag den 28 november har vi även en Drop In tid: Kl. 12.00-13.00 då kan ni besöka skolan utan anmälan.

Välkomna!

Digital gymnasiemässa i Södertälje

S:ta Ragnhildgymnasiet finns på den digitala gymnasiemässan i Södertälje den 9 och 10 november. Vi kommer att har lärare, personal, elever och SYV där som berättar om skolan och ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Mer info kommer.

Välkomna till vår monter!

Gymnasiet vid Östertälje station

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag 250 elever. På skolan finns två program, NA och Ek. Till läsåret 2020-2021 erbjuder vi Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning.

S:ta Ragnhildgymnasiet startar en variant av LIU med start läsåret 2020/2021

S:ta Raghildgymnasiet öppnar upp möjligheten att kombinera studier på Ekonomi- eller Naturvetenskapsprogrammet med basket tillsammans med SBBK till läsåret 2020/2021.

Läs mer här

”Utmana dig själv och världen”

”Skolan i Södertälje för dig som vill utmana dig själv och världen” är skolans vision. Vi vill vara ett av Stockholmsregionens mest attraktiva kunskapscentrum för naturvetenskap och ekonomi.

Internationell profil

Skolan har en internationell profil som förbereder våra elever för att arbeta och verka i en internationell värld. Skolan satsar extra på språk och ger möjligheten för elever att få delta i skolans utbyten och resor. Vi har ett varierat utbud av resor med inriktning på bl a språk, naturvetenskap, kultur och historia. I årskurs 1 erbjuds alla en resa till England, vars syfte är att ge eleverna nya kunskaper och främja gemenskapen på skolan.

Läs mer om vår Internationella inriktning

Trygghet – Trivsel – Arbetsro

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar målmedvetet för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och god gemenskap, vilket i sin tur skapar den arbetsro eleverna behöver för att lyckas bra med sina studier. Lärare och elever samarbetar för att eleverna ska nå sina uppsatta mål.

Stor andel av eleverna är behöriga till högskolan

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola. Vi jobbar målmedvetet för att eleverna under sin gymnasietid ska få de bästa förutsättningarna för att klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt.

Skolan har en stark och aktiv elevråd som kallas TTA råd. Det står för Trygghet, Trivsel och Arbetsro. De ordnar regelbundna aktiviteter för skolans elever, bla Stardagen, vinterfriluftsdag, fotbollsturnering och mycket annat. Elevrådet heter Hardkår Elevråd och de träffar löpande rektor Gunilla där de tar upp vad som händer och följer upp frågor som har kommit upp tidigare.
Allt för att ni som elever ska känna er trygga och ha kul i skolan. Ni skall också kunna var med och påverka er skoldag och skolmiljö.

 

Läs mer om Hardkår elevkår