Gymnasiet vid Östertälje station

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag knappt 200 elever. På skolan finns idag två program, Naturvetenskaps-och Ekonomiprogrammet. Till läsåret 2016-2017 erbjuder vi Naturvetenskapsprogrammet.

Ett attraktivt kunskapscentrum

Skolans vision ”S:ta Ragnhildgymnasiet ska vara ett av Stockholmsregionens mest attraktiva kunskapscentrum för natur- och ekonomi. En plats med stark internationell prägel, där kvalitet och personlig utveckling är ledord”

Internationell inriktning

Skolan har en internationell profil. Det innebär en satsning på språk, möjlighet att delta i något av skolans utbyten med vänskolor i Europa och ett varierat utbud av kortare resor med inriktning på bl a språk, naturvetenskap, kultur och historia. I årskurs 1 erbjuds alla en resa till England, vars syfte är att ge eleverna nya kunskaper och främja gemenskapen på skolan.

Trygghet – Trivsel och Arbetsro

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar målmedvetet för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och god gemenskap, vilket i sin tur skapar den arbetsro eleverna behöver för att lyckas bra med sina studier. Lärare och elever samarbetar för att nå uppsatta mål.

Stor andel av eleverna är behöriga till högskolan

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola och vi jobbar därför målmedvetet för att eleverna ska få alla förutsättningar för att klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt.

Stark elevkår

Skolan har en stark och aktiv elevkår med flera utskott. De ordnar regelbundna aktiviteter för skolans elever, bla vinterfriluftsdag, fotbollsturnering och mycket annat.

Läs mer om Hardkår elevkår