Gymnasiet vid Östertälje station

S:ta Ragnhildgymnasiet är det internationella frigymnasiet i Södertälje vid Östertälje station. Skolan har funnits sedan 1999 och har idag 220 elever. På skolan finns två program, Naturvetenskaps-och Ekonomiprogrammet. Till läsåret 2018-2019 erbjuder vi Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning.

Kontakta oss direkt om ni vill börja på Ragnhild

Den 13 augusti övertar S:ta Ragnhildgymnasiet reservantagningen. Om du vill söka dig till oss skall du direkt ta kontakt med oss. Detta görs antigen via telefon 08-554 231 00 eller via mail ragnhild@ragnhild.com.

Om du har frågor om skolan och om våra program är det vår SYV Lars Dunér som du skall tala med. Han nås via mail,lars.duner@ragnhild.com eller via telefon 0760 486011. Tveka inte att höra av dig det finns fortfarande några platser kvar på både Natur- och på Ekonomiprogrammet.

Utmana dig själv

Skolans vision är ”Skolan i Södertälje för dig som vill utmana dig själv och världen”. Vi vill vara ett av Stockholmsregionens mest attraktiva kunskapscentrum för natur- och ekonomi. Skolan har en stark internationell prägel.

Internationell inriktning

Skolan har en internationell profil. Det innebär en satsning på språk, möjlighet att delta i något av skolans utbyten med vänskolor i Europa och ett varierat utbud av resor med inriktning på bl a språk, naturvetenskap, kultur och historia. I årskurs 1 erbjuds alla en resa till England, vars syfte är att ge eleverna nya kunskaper och främja gemenskapen på skolan.

Läs mer om vår Internationella inriktning

Trygghet – Trivsel och Arbetsro

Den lilla skolan, den goda sammanhållningen och tonvikten på kvalitet utgör grunden för vad som är skolans ledord – trygghet, trivsel och arbetsro, eller TTA som det kallas på skolan. Vi arbetar målmedvetet för att alla ska lära känna varandra. Det ger en fin sammanhållning och god gemenskap, vilket i sin tur skapar den arbetsro eleverna behöver för att lyckas bra med sina studier. Lärare och elever samarbetar för att nå uppsatta mål.

Stor andel av eleverna är behöriga till högskolan

En mycket stor andel av våra elever studerar vidare på universitet och högskola och vi jobbar därför målmedvetet för att eleverna ska få alla förutsättningar för att klara sina fortsatta studier på ett framgångsrikt sätt.

Stark elevkår

Skolan har en stark och aktiv elevkår med flera utskott. De ordnar regelbundna aktiviteter för skolans elever, bla vinterfriluftsdag, fotbollsturnering och mycket annat.

Läs mer om Hardkår elevkår