Läsåret 2018-2019

Hösttermin 2018
Åk 1 elever startar fredagen 17 augusti
Åk 2 o 3 elever startar måndag 20 augusti kl 13.00

Lovdagar

Vårtermin

Lovdagar
Sportlov v 9
Påsklov
1 maj
Kristi Himmelfärd
6 juni Svenska Nationaldagen

Student

Schoolsoft

Schoolsoft är vår lärportal. Via den kan elever, föräldrar, mentorer och skolledare hitta bland annat närvaro/frånvaro, uppgifter och bedömningar. De kan även hitta nyheter och personlig skolinformation genom Schoolsoft.

Klick här för att komma till vårt Schoolsoft

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras varje dag, då en elev är sjuk. Anmälan görs via Schoolsoft med föräldrainloggning. Elev som blir sjuk under dagen och som behöver gå hem anmäler detta med ett SMS till sin mentor innan eleven lämnar skolan.

När det gäller läkarbesök mm, lämnar eleven in en ledighetsansökan till sin mentor.

Vid problem Schoolsoftinloggningen kontakta skolans IT ansvarig Ulf Meijer Tel : 0760 4861610

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) är alla som driver en skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål mot utbildningen. Skolan ska informera föräldrar och elever om hur de ska gå tillväga om de har klagomål att framföra kring skolans verksamhet. För mer information se bif PDF dokument Klagomålshantering 2017/18

Prövningar

Elever som har – (betygsunderlag saknas) eller F i någon eller några kurser får göra prövningar på dessa kurser i januari, maj eller augusti.
Prövning för att höja ett betyg i en avslutad kurs kan endast göras då eleven har gått ut gymnasiet. Det betyder att elever som gått ut årskurs 3 kan göra en prövning på en hel kurs direkt efter att de har slutat i juni.

Mer information och anmälan till prövningar

Myndig elev

Vid 18 års ålder blir eleverna myndiga. Då kan inte skolan kontakta vårdnadshavare för att informera om eleven och dess studiesituation, utan elevens samtycke. Vad gäller uppgifter om elevens frånvaro är dessa som regel offentliga. Därför kan vårdnadshavare själva i detta fall kontakta skolan för att få reda på frånvarons omfattning.