Läsåret 2020-2021

Hösttermin 17/8 – 18/12

Lovdagar

Höstlov v44 26 oktober – 30 oktober

Vårtermin 12/1 – 8/6

Lovdagar 
Sportlov v9, 1 mar – 5 mar
Påsklov v14, 5 – 9 april
1 maj
Kristi Himmelsfärdsdag 13 maj – 14 maj

Student……återkommer vi med senare 🙂

Schoolsoft

Schoolsoft är vår lärportal. Via den kan elever, föräldrar, mentorer och skolledare hitta bland annat närvaro/frånvaro, uppgifter och bedömningar. De kan även hitta nyheter och personlig skolinformation genom Schoolsoft.

Klick här för att komma till vårt Schoolsoft

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras varje dag, då en elev är sjuk. Anmälan görs via Schoolsoft med föräldrainloggning. Elev som blir sjuk under dagen och som behöver gå hem anmäler detta med ett SMS till sin mentor innan eleven lämnar skolan.

När det gäller läkarbesök mm, lämnar eleven in en ledighetsansökan till sin mentor.

Vid problem Schoolsoftinloggningen kontakta skolans IT ansvarig Ulf Meijer Tel : 0760 4861610

Klicka här för att komma till Schoolsofts film på Youtube som visar hur du gör en sjukanmälan.

Ledighet

För planerad frånvaro ska en ledighetsansökan lämnas in senast två veckor innan ledigheten infaller för att ansökan ska hinna behandlas. Ledighetsansökan görs via Schoolsoft. På Schoolsofts startsida ner till vänster finns rubriken ”Närvaro” och under finns ”Ledighetsansökan”. I den sida som kommer upp gör ni en ”Ny ansökan” och fyller i alla de 5 fälten som finns där. Elevens mentor kommer därefter att behandla ansökan.

Mentorn kan besluta om 5 ledighetsdagar för varje elev under gymnasietiden

En elev kan få/ansöka ledighet för:

  • Enskilda angelägenheter
  • Familjeresor under skoltid
  • Halkkörning
  • Läkar-/Tandläkartid
  • Mönstring
  • Uppkörning för körkort

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) är alla som driver en skola skyldiga att ta emot och behandla klagomål mot utbildningen. Skolan ska informera föräldrar och elever om hur de ska gå tillväga om de har klagomål att framföra kring skolans verksamhet. För mer information se bif PDF dokument

Klagomålshantering 2020/2021

Prövningar

Elever som har – (betygsunderlag saknas) eller F i någon eller några kurser får göra prövningar på dessa kurser i mars, juni eller oktober/november.
Prövning för att höja betyg i en avslutad kurs kostar 500 kr och  kan endast göras då eleven har gått ut gymnasiet. Elever som gått ut årskurs 3 kan göra en prövning på en hel kurs direkt efter att de har slutat i juni.

Mer information och anmälan till prövningar

Myndig elev

Vid 18 års ålder blir eleverna myndiga. Då kan inte skolan kontakta vårdnadshavare för att informera om eleven och dess studiesituation, utan elevens samtycke. Vad gäller uppgifter om elevens frånvaro är dessa som regel offentliga. Därför kan vårdnadshavare själva i detta fall kontakta skolan för att få reda på frånvarons omfattning.