Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning (Söker tillstånd för start läsåret 17/18)

Ger kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området

Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap är en bred utbildning som ger dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Programmets karaktärsämnen är geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Du läser också ämnen som filosofi, psykologi och moderna språk.  Du kommer dessutom att få fördjupa dig inom ämnen som matematik, internationella relationer, politik och hållbar utveckling.  Efter detta program har du alla möjligheter att t ex bli jurist, journalist, lärare, socionom eller psykolog.

Poängplan för Samhällsprogrammet

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet