Detta skriver skolverket om prövningar:

Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har rätt att genomgå prövning för att få betyg. Även personer som inte är elever i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån kan genomgå prövning.

Till Skolverkets sida om prövnngar

Provtillfällen

På S:ta Ragnhildgymnasiet finns det fyra prövningstillfällen: februari, maj, juni och oktober. Exakt vilka veckor prövningarna ges fastställs i början av varje läsår. Definitiva provdatum meddelas via mail senast två veckor innan examinationstillfället.

Elever som har F/- i betyg i någon eller några kurser får göra prövningar på dessa kurser i februari, maj eller oktober.

Prövningar för att höja ett betyg i en avslutad kurs kan endast göras då eleven har gått ut gymnasiet. Det betyder att elever som har gått ut årskurs 3 kan göra en prövning på en hel kurs direkt efter att de har slutat i juni.

Anmälnngsblankett för Prövning F/-

Klicka på länken här nedanför för att komma till anmälningsblanketten för F/- prövningar. När du fyllt i den kommer du att få en bekräftelse till din mail.

Prövningsanmälan F/-

Anmälningsblankett för Prövning för höjning av betyg

Klicka på länken här nedanför för att komma till anmälningsblanketten för höjning av betyg. När du fyllt i den kommer du att få en bekräftelse till din mail.
Prövningsanmälan F för höjning av betyg