Detta skriver skolverket om prövningar:

Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har rätt att genomgå prövning för att få betyg. Även personer som inte är elever i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån kan genomgå prövning.

Till Skolverkets sida om prövnngar

PRÖVNINGSTILLFÄLLEN LÅ2020/2021

Vid varje prövingsperiod kan du enbart pröva en mattekurs.

Höstprövning

28/10 och ev. 12/11

Anmälan och betalning sker senast: 15/9.

Vårprövning

Datum meddelas senare

Anmälan och betalning sker senast: Datum meddelas senare

Juni-prövning (F/- för Åk1+2 och konkurrens för ÅK3, F/- för åk 3 dock ej Eng, Idrott och Svenska)

Datum meddelas senare

Anmälan och betalning sker senast: Datum meddelas senare

Anmälnngsblankett för Prövning F/-

Klicka på länken här nedanför för att komma till anmälningsblanketten för F/- prövningar. När du fyllt i den kommer du att få en bekräftelse till din mail.

Prövningsanmälan F/-

Anmälningsblankett för Prövning för höjning av betyg

Klicka på länken här nedanför för att komma till anmälningsblanketten för höjning av betyg. När du fyllt i den kommer du att få en bekräftelse till din mail.
Prövningsanmälan F för höjning av betyg