Vi söker en kurator till S:ta Ragnhildgymnasiet

Kurator

Tjänsten är en deltids tillsvidaretjänst, 20% – 40%. Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning inom beteendevetenskap. Intresse för specialpedagogiska frågor ser vi som mycket positivt. Tidigare erfarenhet av socialt arbete med gymnasieungdomar ser vi som en merit. Förmåga att skapa goda relationer med ungdomar är en förutsättning.

Länk till Platsbanken

Dina arbetsuppgifter:

Som kurator bidrar du med psykosocial kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i det övergripande elevhälsoarbetet. I det psykosociala arbetet ingår t ex att:
 * genomföra motivations-, stöd- och krissamtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 * kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever och klasser.
 * stödja och ge verktyg i konfliktsituationer samt bistå vid medling.
 * driva ett elevhälsofrämjande arbete i klasserna genom att föreläsa, genomföra värderingsövningar, hålla i diskussioner och workshops i klasser kring
olika teman som t ex stress, självkänsla och konflikthantering.
 * coacha pedagoger och icke-undervisande personal.
 * nätverka med andra skolor och vårdinstanser.
Som kurator på S:ta Ragnhildgymnasiet ingår du i skolans Elevhälsoteam (EHT) och Likabehandlingsteam (LBT).
Du har ett nära samarbete med skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Kort om skolan

S:ta Ragnhildgymnasiet är en friskola med Internationell profil. Vi är en fristående skola och det som driver oss är att skapa en skola med hög kvalitet där lärare och elever trivs. Skolans elever är studiemotiverade och har ambitionen att fortsätta sina studier på Universitet/Högskola. Ingen vinst tas ut från skolan. Skolan ligger i en fin miljö med närhet till vatten och pendeltåget är bara några steg bort. På skolan finns många erfarna och hjälpande kollegor som kommer se till att du kommer att trivas. Välkommen att söka till oss.

Sök jobbet senast 1 oktober 2017. Maila till gunilla.ullbrand@ragnhild.com eller ring till skolans växel 08-554 23100.