Språkkunskaper är idag ovärderliga i vår globala värld. Eleverna måste även förberedas för att kunna arbeta och vara en del i en internationell miljö i Sverige och utomlands. Detta får eleverna hos oss!

Alla åker till Cambridge och London

I oktober i åk 1 åker alla elever till Cambridge och de besöker London.
Syftet med resan är att eleverna får kunskaper om ett europeiskt land vad gäller dess historia, land, språk och kultur i enlighet med skolans internationella profil.
Eleverna får också prova sina språkfärdigheter och utveckla sina kunskaper under vistelsen i England samtidigt som eleverna på ett tidigt stadium får lära känna varandra, vilket bidrar till en bra sammanhållning mellan elever och klasser.

Här finns det mer om resan till London/Cambridge

Alla läser 200 p moderna språk

De språk vi erbjuder är spanska, franska, tyska och kinesiska. Du kan fortsätta med ditt moderna språk från grundskolan och läsa steg 3, 4 och därefter steg 5 eller steg 1 i ett nybörjarspråk.

Delta i internationella studieresor

S:ta Ragnhildgymnasiet anordnar flera studieresor med hög kvalitet. I en mindre grupp förbereder och genomför elever och lärare sin resa. Resor med olika inriktningar går till Barcelona, Paris, Berlin, Genève, Lübeck. Här får du som elev träna dina språkkunskaper, fördjupa dina kunskaper inom olika ämnen, kultur och sevärdheter och mycket annat.

Söka stipendier för resor ut i Europa

I åk 2 kan våra elever söka stipendier för att resa ut i Europa.
Resorna går bl a till kända städer som London, Madrid, Strasbourg och Rom.

Utbytesresor

Varje år erbjuds ett antal platser till någon av S:ta Ragnhildgymnasiets vänskolor i Europa. Som elev åker du under en vecka till Frankrike, Tyskland eller Spanien. Eleverna bor i värdfamiljer som de knutit kontakt med i förväg. Förutom skolaktiviteter genomförs studiebesök av olika slag av både kulturell och historisk karaktär. Många aktiviteter under veckan är gemensamma för hela gruppen, men det finns också egen tid att spendera tillsammans med värdfamiljen. En lika viktig del av utbytet är besöket från våra vänskolor. Alla elever som åker till Tyskland är då värdar för våra tyska vänner.

Deltaga i FN rollspel (MUNOL) i Lübeck

I årskurs 2 och 3 finns möjlighet att delta på Model United Nations of Lübeck (MUNOL), som är ett FN i miniatyr för ungdomar som samlar ca 300 ungdomar. En liten grupp elever åker tillsammans med en lärare till Lübeck under en vecka. Skolans elever tilldelas ett land som de ska representera under veckan. Med tal, debatter och anförande i utskott och Generalförsamling ska eleverna få kunskap om FN:s organisation och arbete.

Cambridgeexamen

Elever som läser Engelska 7 har möjlighet att genom Folkuniversitetet i Stockholm ta Cambridgeexamen. Dessa elever förbereds inför examen under vårterminen i årskurs 3.

Vi tar emot utbytesstudenter

Vi är mycket positiva till att ta emot elever från andra länder som läser ett år hos oss. Vi har haft elever från ett tiotal länder och i år har vi en elev från USA.