Alla känner alla/Alla blir sedda

S:ta Ragnhildgymnasiet är den lilla skolan där vi jobbar med att alla skall känna alla och att alla är välkomna och respekterade oavsett allt. När eleverna börjar har de många ”lära känna varandra” övningar. Vi har sedan en fadderverksamhet där de gamla eleverna åtar hand om de nya.

Få utmaning

Hos oss blir du utmanad att lära dig mer. På detta sätt får just du den bästa chansen att samla på dig så mycket kunskaper som möjligt under dina gymnasieår. Allt för att du ska  vara förberedd inför vidare studier och det som kommer efter dina gymnasieår.

Ett prov i veckan

Vi jobbar efter att ha ett prov i veckan. På så sätt klumpas inte alla prov ihop utan sprids över de olika perioderna och elever och lärare vet tydligt vad ligger i schemat och kan planera sin tid på bästa sätt.

Lika behandling

Likabehandlingsteamet jobbar med det som är en del av skolans kvalitetsarbete och dess mål är: Alla ska känna sig trygga, trivas på skolan och må bra. Vi främjar allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Därför förebygger och motverkar vi varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När det inträffar ingriper vi omedelbart. Vår likabehandlingsplan genomsyras av vår värdegrund TTA (Trygghet, Trivsel och Arbetsro).

Betygsmål

Alla elever skall gå ut med ett fullständigt gymnasiebetyg, ha möjlighet att nå sina egenställda betygsmål för gymnasiet. Vi jobbar med alla elever för att ge dem möjlighet att få med sig 2,5 meritpoäng när de söker till högskolan.

Stark föräldrakontakt

Vi jobbar med att föräldrarna skall vara involverade i elevens skolgång. Vi har en föräldraförening som vi vill att alla föräldrar skall vara med i.