Alla känner alla

S:ta Ragnhildgymnasiet är den lilla skolan där vi jobbar för att alla ska känna alla och alla är välkomna och respekterade oavsett allt. När du börjar hos oss har vi många ”lära känna varandra” övningar så att du kan känna dig trygg och kan trivas så fort som möjligt.

Få utmaning

Hos oss blir du utmanad att lära dig mer och utvecklas. På detta sätt får just du den bästa chansen att samla på dig så mycket kunskaper som möjligt under dina tre gymnasieår. Allt för att du ska vara väl förberedd inför fortsatta studier

Ett prov i veckan

Vi jobbar för att du i störst möjliga mån ska ha max ett prov i veckan. De flesta proven ligger på vår schemalagda provtid. Vi gör ett provschema för den kommande terminen så att du på bästa sätt kan planera dina studier.

Likabehandling

Likabehandlingsteamet jobbar med det som är en del av skolans kvalitetsarbete och dess mål är att du och alla andra ska känna sig trygga, trivas på skolan och må bra. Vi främjar allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Därför förebygger och motverkar vi varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om det inträffar ingriper vi omedelbart. Vårt likabehandlingsarbete genomsyras av vår värdegrund TTA (Trygghet, Trivsel, Arbetsro).

Nå dina mål

Alla elever ska ges möjlighet att nå sina uppsatta betygsmål och att kunna gå ut med ett fullständigt gymnasiebetyg. Du kommer att få en mentor som följer dina studier och stöttar dig tillsammans med dina undervisande lärare så att du kommer att nå så långt som möjligt. Vi jobbar för att du ska ha möjlighet att få 2,5 meritpoäng så att du kan höja ditt snitt när du söker till högskolan. Du kan få meritpoäng om du fortsätter med ditt moderna språk och läser steg 3 och 4 samt om du väljer engelska 7 eller matematik som individuellt val. Hur många meritpoäng du kan få när det gäller matematik beror på den högskoleutbildning som just du söker.

Stark föräldrakontakt

Vi jobbar med att föräldrarna ska vara involverade i elevens skolgång. Vi har en föräldraförening på skolan där dina föräldrar gärna får vara med. De hjälper till och ordnar med olika arrangemang som bl.a. grillkväll, öppet hus och skidresa. Föräldraföreningen är också med och gör din student till en fin och minnesvärd upplevelse.